Contact Us

Myanmar Mobile App Website တြင္ လူၾကီးမင္းတုိ႕ရဲ႕ မုိဘုိင္းႏွင့္ကြန္ပ်ဴတာဆုိင္ရာ ထုတ္ကုန္/ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ သတင္း ၊ ေဆာင္းပါး ၊ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား ေရးသားေပးေစလုိပါက myanmarmobileapp@gmail.com (သုိ႕) ဖုန္းနံပါတ္ – 09779000007 သုိ႕ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္။

Myanmar Mobile App Website တြင္ မုိဘုိင္းဖုန္း ၊ မုိဘုိင္းနည္းပညာႏွွင့္ဆက္စပ္ေသာ သတင္း ၊ ေဆာင္းပါး ၊ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေန႕စဥ္ အခ်ိန္နဲ႕တေျပးညီသုံးသပ္ တင္ဆက္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ Myanmar Mobile App Website ကုိ  2011 ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး ျမန္မာနုိင္ငံရွိ မုိဘိုင္းဖုန္းႏွင့္နည္းပညာဆုိင္ရာ Technology Website မ်ားထဲတြင္သက္တမ္းအရင့္ဆုံး Website တစ္ခုျဖစ္ျပီး စာဖတ္ပရိတ္သတ္အမ်ားဆုံး မိုုဘုိင္းနည္းပညာဆုိင္ရာ Website တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။

Myanmar Mobile App ၏ ရုံးခ်ဳပ္သည္ မႏၲေလးျမိဳ႕တြင္တည္ရွိျပီး အဖြဲ႕အစည္း၏ ျပင္ပလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျဖစ္ ဖုန္းျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္း ၊ ဖုန္းျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းသုံးကရိယာႏွင့္ဖုန္းျပဳျပင္အပုိပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းျဖန္႕ခ်ိေရးလုပ္ငန္း ၊ ဖုန္းျပဳျပင္အတတ္ပညာဆုိင္ရာသင္တန္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိလုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည့္ Mobile Phone Business Group ျဖစ္ပါသည္။

ဖုန္းႏွင့္ဖုန္း Accessories အေရာင္းကဣ သုိ႕ဆက္သြယ္ရန္ – 0997455588809794555888

ဖုန္းျပဳျပင္စက္ကရိယာႏွင့္ဖုန္းအပုိပစၥည္းအစိတ္အပုိင္းျဖန္႕ခ်ိေရး သုိ႕ဆက္သြယ္ရန္- 09790888879 ၊ 09260888879

ဖုန္းျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္း / Mobile Phone Service Center သုိ႕ဆက္သြယ္ရန္ – 0978700007909257000079